Sejlreb

Vilkår og betingelser

Yacht Charter Croatia ltd. Vilkår og betingelser

1) Accept af charterbetingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for yachtcharter regulerer rettigheder og forpligtelser for lejeren (i det følgende benævnt "Kunden") og udlejeren (i det følgende benævnt "Charter Company"). Yacht Charter Croatia ltd. omtales i det følgende som "virksomheden". Kunden accepterer alle charterbetingelser på vegne af sig selv og sin besætning. Ved at foretage den første indbetaling erklærer kunden sig enig i alle regler og betingelser og anerkender, at denne betaling svarer til en personlig underskrift.

2) Priser, charterbookinger og betalingsbetingelser

Charterprisen (overnatningspris) inkluderer brug af fartøjet og udstyr i henhold til den aktuelle prisliste, sengelinned, ekstra robåd, gas, autopilot, GPS og standardtjenester leveret af virksomheden på tidspunktet for check-in og check-out, herunder fortøjningsudgifter i hjemhavnen. Charterprisen dækker ikke brændstofomkostninger, marina- og fortøjningsafgifter uden for hjemhavnen, havneskatter og andre afgifter. Ekstra tjenester og ekstraudstyr, som kræver betaling i henhold til den gældende prisliste (f.eks. lufthavnstransport, påhængsmotorer, spiler, gennaker, envejsgebyrer, skippere, værtinder osv.), skal bekræftes skriftligt af begge parter senest 7 dage før charterens startdato.

Betalinger skal foretages som følger:

50% af det samlede chartergebyr ved reservation.

De resterende 50% af charterafgiften mindst 45 dage før ombordstigningen.

Den fulde betaling skal være gennemført, før båden tages i besiddelse.

3) Afbestillingsregler

Kundens afbestilling af den bestilte indkvarteringstjeneste skal meddeles skriftligt til virksomheden.

Følgende afbestillingsgebyrer gælder: 50% af den samlede pris for indkvartering, hvis afbestilling sker op til 45 kalenderdage før startdatoen for indkvartering. 100% af den samlede indkvarteringspris, hvis afbestillingen sker mindre end 45 kalenderdage før indkvarteringens startdato. Virksomheden vil gøre en rimelig indsats for at ombooke den annullerede periode og kan refundere en del af gebyret baseret på dens evne til at finde en erstatningsbooking.

4) Indskud og forsikring

Alle fartøjer er forsikret, herunder obligatorisk passager- og ansvarsforsikring. Kunden skal betale et depositum, som varierer afhængigt af fartøjets værdi, før fartøjet tages i besiddelse. Dette depositum dækker eventuelle skader eller tab i løbet af charterperioden og kan refunderes fuldt ud, forudsat at skibet returneres i sin oprindelige stand.

5) Procedurer for levering og genlevering af fartøjer (check-in og check-out)

Levering af skibet finder normalt sted på lørdage fra kl. 17 og fremefter. Genlevering af fartøjet sker den følgende lørdag inden kl. 9. Under både check-in og check-out skal kunden inspicere og kvittere for fartøjets tilstand og inventar.

6) Kundens ansvar

Kunden indvilliger i at: Ikke at deltage i ulovlige aktiviteter under brug af skibet. Ikke at overskride det angivne antal passagerer. Være ansvarlig for alle passagerers opførsel. Informere virksomheden, hvis man planlægger at sejle uden for Republikken Kroatiens territorialfarvand. At returnere skibet i ren stand med fulde brændstof- og vandtanke.

7) Virksomhedens ansvar

Virksomheden forpligter sig til at levere fartøjet i fuld funktionsdygtig stand og med al nødvendig dokumentation. Hvis virksomheden ikke er i stand til at levere det reserverede fartøj, vil den bestræbe sig på at levere et erstatningsfartøj af samme eller bedre kvalitet.

8) Klager

Eventuelle klager i charterperioden skal meddeles skriftligt til virksomheden til behandling.

Yachtcharter Kroatien d.o.o.