σχοινί ιστιοπλοΐας

Όροι & Προϋποθέσεις

Yacht Charter Croatia ltd. Όροι & Προϋποθέσεις

1) Αποδοχή των όρων του Χάρτη

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ναύλωσης σκάφους διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μισθωτή (εφεξής "πελάτης") και του εκμισθωτή (εφεξής "ναυτιλιακή εταιρεία"). Η Yacht Charter Croatia ltd. αναφέρεται εφεξής ως "η Εταιρεία". Ο πελάτης αποδέχεται όλους τους όρους ναύλωσης για λογαριασμό του ιδίου και του πληρώματός του. Καταβάλλοντας την αρχική πληρωμή, ο Πελάτης υπογράφει τη συμφωνία του με όλους τους κανονισμούς και τους όρους και αναγνωρίζει ότι η πληρωμή αυτή ισοδυναμεί με προσωπική υπογραφή.

2) Τιμολόγηση, κρατήσεις τσάρτερ και όροι πληρωμής

Η τιμή ναύλωσης (τιμή διαμονής) περιλαμβάνει τη χρήση του σκάφους και του εξοπλισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, τα κλινοσκεπάσματα, τη βοηθητική κωπηλατική βάρκα, το φυσικό αέριο, τον αυτόματο πιλότο, το GPS, καθώς και τις συνήθεις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία κατά το check-in και το check-out, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πρόσδεσης στο λιμάνι προέλευσης. Η τιμή ναύλωσης δεν καλύπτει τα έξοδα καυσίμων, τα τέλη μαρίνας και ελλιμενισμού εκτός του οικείου λιμένα, τους λιμενικούς φόρους και άλλες χρεώσεις. Πρόσθετες υπηρεσίες και έξτρα παροχές, οι οποίες απαιτούν πληρωμή σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο (π.χ. μεταφορές από το αεροδρόμιο, εξωλέμβιες μηχανές, spinnakers, gennakers, τέλη μονής διαδρομής, skippers, hostesses κ.λπ.), πρέπει να επιβεβαιώνονται γραπτώς και από τα δύο μέρη το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ναύλωσης.

Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται ως εξής:

50% του συνολικού τέλους ναύλωσης κατά την κράτηση.

Τα υπόλοιπα 50% του τέλους ναύλωσης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την επιβίβαση.

Η πλήρης πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την παραλαβή του σκάφους.

3) Πολιτική ακύρωσης

Η ακύρωση της υπηρεσίας διαμονής που έχει κλείσει ο Πελάτης πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία.

Ισχύουν τα ακόλουθα τέλη ακύρωσης: 50% της συνολικής τιμής διαμονής, εάν η ακύρωση γίνει έως και 45 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαμονής. 100% της συνολικής τιμής διαμονής, εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί λιγότερο από 45 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαμονής. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την εκ νέου κράτηση της περιόδου που ακυρώθηκε και μπορεί να επιστρέψει μέρος της αμοιβής ανάλογα με την ικανότητά της να βρει αντικαταστάτη.

4) Κατάθεση και ασφάλιση

Όλα τα σκάφη είναι ασφαλισμένα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισης επιβατών και τρίτων. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση, η οποία ποικίλλει ανάλογα με την αξία του σκάφους, πριν από την παραλαβή του σκάφους. Η εγγύηση αυτή καλύπτει τυχόν ζημιές ή απώλειες κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης και επιστρέφεται πλήρως εφόσον το σκάφος επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση.

5) Διαδικασίες παράδοσης και επαναπαράδοσης πλοίου (Check-In και Check-Out)

Η παράδοση του σκάφους πραγματοποιείται συνήθως τα Σάββατα από τις 5 μ.μ. και μετά. Η επαναπαράδοση του σκάφους πραγματοποιείται το επόμενο Σάββατο έως τις 9 π.μ. Τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση, ο πελάτης πρέπει να επιθεωρήσει και να υπογράψει την κατάσταση και την απογραφή του σκάφους.

6) Ευθύνη του πελάτη

Ο Πελάτης συμφωνεί να: Να μην συμμετέχει σε παράνομες δραστηριότητες κατά τη χρήση του σκάφους. Να μην υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό επιβατών. Να είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά όλων των επιβατών. Να ενημερώνει την εταιρεία εάν σκοπεύει να πλεύσει εκτός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας της Κροατίας. Να επιστρέψει το σκάφος σε καθαρή κατάσταση με γεμάτες δεξαμενές καυσίμων και νερού.

7) Ευθύνη της εταιρείας

Η εταιρεία συμφωνεί να παρέχει το σκάφος σε πλήρη λειτουργική κατάσταση και με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εάν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει το σκάφος που έχει δεσμευτεί, θα προσπαθήσει να παράσχει ένα υποκατάστατο σκάφος ίσης ή ανώτερης ποιότητας.

8) Παράπονα

Τυχόν παράπονα κατά τη διάρκεια της περιόδου ναύλωσης πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Εταιρεία για εξέταση.

Ναύλωση σκαφών αναψυχής Κροατία d.o.o.