Segelrep

Villkor och bestämmelser

Yacht Charter Croatia ltd. Villkor och bestämmelser

1) Godkännande av stadgans villkor

Dessa allmänna villkor för yachtcharter reglerar rättigheter och skyldigheter för hyrestagaren (nedan kallad "Kunden") och uthyraren (nedan kallad "Charterbolaget"). Yacht Charter Croatia ltd. kallas nedan "företaget". Kunden accepterar alla chartervillkor på uppdrag av sig själv och sin besättning. Genom att göra den första betalningen bekräftar kunden sitt samtycke till alla regler och villkor och erkänner att denna betalning motsvarar en personlig signatur.

2) Prissättning, charterbokningar och betalningsvillkor

I charterpriset (logipriset) ingår användning av fartyget och utrustning enligt gällande prislista, sängkläder, extra roddbåt, gas, autopilot, GPS och standardtjänster som tillhandahålls av företaget vid tidpunkten för incheckning och utcheckning, inklusive förtöjningskostnader i hemmahamnen. Charterpriset täcker inte bränslekostnader, marina- och förtöjningsavgifter utanför hemmahamnen, hamnskatter och andra avgifter. Tilläggstjänster och extrautrustning, som kräver betalning enligt gällande prislista (t.ex. flygplatstransfer, utombordsmotorer, spinnaker, gennaker, enkelriktade avgifter, skeppare, värdinnor etc.), måste bekräftas skriftligen av båda parter senast 7 dagar före charterns startdatum.

Betalningar skall göras enligt följande:

50% av den totala charteravgiften vid bokningstillfället.

Resterande 50% av charteravgiften senast 45 dagar före ombordstigningen.

Full betalning måste vara genomförd innan båten tas i besittning.

3) Avbeställningsregler

Kundens avbokning av den bokade boendetjänsten måste meddelas skriftligen till företaget.

Följande avbokningsavgifter gäller: 50% av det totala priset för boendet om avbokningen sker upp till 45 kalenderdagar före startdatumet för boendet. 100% av det totala priset för boendet om avbokningen sker mindre än 45 kalenderdagar före startdatumet för boendet. Företaget kommer att göra rimliga ansträngningar för att boka om den avbokade perioden och kan återbetala en del av avgiften baserat på dess förmåga att hitta en ersättningsbokning.

4) Insättningar och försäkringar

Alla fartyg är försäkrade, inklusive obligatorisk passagerar- och tredjepartsförsäkring. Kunden är skyldig att betala en deposition, som varierar beroende på fartygets värde, innan fartyget tas i besittning. Denna deposition täcker eventuella skador eller förluster under charterperioden och är fullt återbetalningsbar förutsatt att fartyget återlämnas i sitt ursprungliga skick.

5) Förfaranden för leverans och återleverans av fartyg (incheckning och utcheckning)

Leverans av fartyget sker vanligtvis på lördagar från kl. 17.00 och framåt. Återleverans av fartyget sker påföljande lördag senast kl. 9.00. Vid både incheckning och utcheckning ska Kunden inspektera och kvittera fartygets skick och inventarier.

6) Kundens ansvar

Kunden förbinder sig att: Inte delta i några olagliga aktiviteter när du använder fartyget. Inte överskrida det angivna antalet passagerare. Vara ansvarig för alla passagerares uppförande. Informera företaget om du planerar att segla utanför Republiken Kroatiens territorialvatten. Återlämna fartyget i rent skick med fulla bränsle- och vattentankar.

7) Företagets ansvar

Företaget samtycker till att tillhandahålla fartyget i fullt fungerande skick och med all nödvändig dokumentation. Om företaget inte kan tillhandahålla det reserverade fartyget kommer det att sträva efter att tillhandahålla ett ersättningsfartyg av samma eller högre kvalitet.

8) Klagomål

Eventuella klagomål under charterperioden måste meddelas skriftligen till företaget för behandling.

Yacht Charter Kroatien d.o.o.